Is CBD legaal of illegaal in Nederland? Cannabis en cannabidiol wetgeving

CBD is over het algemeen gezien legaal in Nederland, toch moeten CBD producten voldoen aan enkele wettelijke voorschriften op Nederlands en Europees niveau. Wij kunnen ons voorstellen dat gezien het feit dat CBD olie onder de Nederlandse en Europese wetgeving valt en deze onder te verdelen zijn in secties met aanvullende voorwaarden verwarring kan veroorzaken. Op deze pagina verschaffen wij absolute duidelijkheid hieromtrent.

Is CBD olie legaal? Duidelijkheid omtrent legaliteit

CBD olie is pertinent legaal, mits aan de condities van de Europese unie met verwantschap tot THC (Tetrahydrocannabinol) worden voldaan. Er zijn echter aanvullende bijlagen en codes omtrent het verwerken van THC door producten. Producenten moeten dus de regels erbij halen om hun samengestelde CBD producten samen legaal te maken.

CBD producten die aan bovenstaande voldoen mogen worden geëxporteerd naar landen van de Europese Unie, maar voor het produceren zijn er aanvullende regels per lid van de Europese unie.

Casussen waarin CBD olie Illegaal is

Er zijn vele wetten en regels die gevolgd moeten worden, alvorens een producent mag spreken over een legaal product. Niet alleen moet er rekening gehouden worden met de maximaal toegestane waardes van THC, maar ook spelen de plaatsbepaling van produceren, vorm van vervaardigen, het toevoegen van Genetisch gemodificeerde of andere middelen ook een belangrijke rol. De Nederlandse en Europese wet zijn hier voor producenten duidelijk in. De algemene stelregel is dus hou je aan onze code en er zijn nul complicaties.

CBD olie die door kwakzalvers vervaardigd worden of kwijten van de wettelijke eisen, zijn illegaal, maar wat zegt de wet hier precies over?

De CBD olie wetgeving in Nederland en Europa

Als we de laatste update van de opium wet erbij halen en de volgende hyperlink benaderen: omtrent CBD olie wetgeving spreekt men in artikel 12.3 (onderdeel kruiden) duidelijke taal met:

"Het gehalte van de voornaamste inhoudsstoffen, waartoe in elk geval worden gerekend tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), wordt kwantitatief bepaald"

Hier belanden wij ook op het punt der verwarring in bijlage 1. behorende bij artikel 7, zie link eerste lid spreekt met van een wettelijke THC gehalte van 3 miligram per liter. Dit betreft echter een gehalte voor bloedwaarden en geen producten zoals CBD. Wie voor de daadwerkelijke maximaal toegestane THC gehalte van CBD de Europeaanse wet erbij haalt zoals te lezen is op: https://www.cannabisbureau.nl/ (De voor CBD voortbrengsels in leven geroepen website van de ministerie van Volksgezondheid). Leest in de Europese wetgeving die ook via de volgende link te benaderen is, dat de maximale toegestane waarde voor THC 0,2% betreft.

Helaas kom je dan ook bedrogen uit, want bovenstaande gaat om ruwe materialen, en er zijn geen duidelijke regels met betrekking tot CBD-inhoud in de Nederlandse wetgeving. Sommige richtlijnen stellen dat het niet meer dan 0,05% mag zijn (o.b.v. niet psychoactieve stoffen), terwijl de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) stelt dat ze gewoon de Europese wetten met betrekking tot CBD als supplement volgen.

Aanvullende CBD olie verduidelijkingen van cbdax.nl

Bij cbdax.nl hanteren wij strenge regels aan onze creaties en handhaven bovenstaande wetten en regels uiteraard ruimschoots, maar gelijktijdig willen wij ook zo transparant mogelijk naar onze klanten zijn. Vandaar deze sectie voor aanvullende duidelijkheid.

Hoewel al onze CBD-producten enkele therapeutische effecten hebben (hulp bij pijn, angst, stress en meer), zijn deze supplementen GEEN medicijnen en ook niet bedoeld om een lichamelijke of geestelijke ziekte te behandelen of te genezen. Raadpleeg in dergelijke gevallen altijd een specialist.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van producten op cbdax.nl .

Shopping cart

You added CBD Softgel Capsules to your shopping cart

CBD Oil 5% 10ml
$ 20.34
Ga door met winkelen View cart