Met CBD olie depressie bestrijden en het tegen angst en stress gebruiken

CBD wordt geroemd vanwege toepassing als pijnbestrijder bij lichamelijke ongemakken, maar wellicht minder bekend zijn de positieve effecten van cannabidiol gebruik op het mentaal welbevinden. CBD kan namelijk, van druppels en capsules tot andere CBD-toepassingen zonder thc, een uitgelezen remedie zijn tegen angststoornis, chronische depressies en andere mentale klachten. Als natuurlijk middel is het daarnaast ook grotendeels gevrijwaard van mogelijke negatieve effecten die antidepressiva wel bevatten, en die gebruikers vaak als barrière ondervinden richting herstel.

CBD olie tegen depressie biedt perspectief

Mentale gezondheidsklachten zijn een onderbelicht verschijnsel en fenomeen in de Nederlandse samenleving. Naar schatting krijgt ongeveer twintig procent van alle Nederlanders tijdens hun werkzame leven, dat wil zeggen in de leeftijd 18-65, minimaal één keer te maken met een depressieve inzinking. Concrete cijfers over de problematiek rondom depressies en andere mentale grieven en stoornissen voor ouderen en jongeren, waaronder gepensioneerden en adolescenten, zijn beperkt door het taboe rondom dit onderwerp.

Voor het hebben van een depressie dient voldaan te worden aan definities opgesteld door psychologen in een classificatiehandleiding. Deze psychische classificaties strekken zich uit van eetproblemen en overmatige schuldgevoelens, tot vermoeidheid en gedachten aangaande de dood of mogelijks zelfs zelfdoding. Bij dit thema is zelfbehandeling niet altijd de meest optimale behandeling, maar wel kunnen depressieve klachten worden verminderd of zelfs volledig voorkomen door gebruik van bijvoorbeeld CBD olie tegen depressie.

CBD olie en antidepressiva, een effectieve combi

Medici zijn er nog niet volledig over uit hoe Cannabidiol, waar de afkorting CBD voor staat, invloed heeft op het verlichten en behandelen van depressies. Er is consensus dat deze zogenaamde wietolie, zonder het psychoactieve THC bestanddeel en daardoor geheel 'highvrij’, interactie heeft met serotonine-ontvangers in de hersenen. Dit chemische stofje, serotonine, is een neurotransmitter die een extreem wijde functieomschrijving in het lichaam heeft, maar onder andere betrokken is bij stemmingsregulering.

Serotonine is overwegend een stimulans voorziener dat een wezenlijke bijdrage levert aan geluksgevoelens en blijdschap. Het is om die reden nauw betrokken bij depressieve processen, en antidepressiemiddelen richten zich voornamelijk op het verhogen van serotonineniveaus. Cannanbidiol zou bij interactie met serotonine niet zozeer deze niveaus beïnvloeden, maar volgens onderzoeksresultaten uit 2018 vooral veranderen hoe hersens reageren op het bestaande serotonine. CBD olie en antidepressiva gebruiken ter bestrijding van depressies zal daarom sowieso effectiever werken.

Cannabidiol voordelen ten opzichte van depressiemedicijnen

Sterker nog, er zijn onderzoeken uitgevoerd waaruit bleek dat CBD waarschijnlijk significant sneller werkt dan de meeste antidepressiva, die vaak ettelijke weken benodigen voordat meetbaar effect zichtbaar is op je dagelijkse stemming. CBD heeft daarnaast aanzienlijk minder bijwerkingen dan wat er veelal in de apotheek wordt aangeboden, waarvan je o.a. kunt lijden aan insomnia, irritaties of dat een zeer botte werking op je geest en humeur kan hebben. Ook seksueel disfunctioneren wordt volgens gebruikers van antidepressiva als een reëel effect ervaren. CBD heeft geen van deze bijwerkingen.

CBD olie tegen angst helpt enorm

Sterker nog, CBD olie tegen angst als natuurlijke remedie an sich in plaats van te hoeven grijpen naar chemische, kunstmatige pillen voor depressies en angsten is volgens ervaringen van anderen een eersteklas uitwijkmogelijkheid bij de queeste naar een reddingsmiddel voor mentale ellende. Dat laat onverlet dat de oorzaak van mentale nood ook op andere slagvelden moet worden gevoerd en het genezen van depressies een langdurig proces is. Treed daarom altijd in overleg met je zorgverlener wanneer je al voorgeschreven medicijnen en antidepressieve slikt, voordat je besluit volledig te switchen naar cannabidiol.

Maar CBD olie en andere cannabidiol-bevattende producten hebben een afgetekend effect op het verminderen van angsten, waaronder bijvoorbeeld de angst voor spreekbeurten en het speechen voor een publiek. Zo was er een studie die toonde dat sociale angsten aanzienlijk werden gereduceerd bij een controlegroep na inname van 600 milligram CBD, en ook een kleinere dosis van 300mg had een apert effect op het verlagen van angsten.

CBD olie tegen stress - onweerlegbare antistress-effect

De connectie tussen cannabidiol en bestrijden van angsten en stressstoornissen ligt vermoedelijk ook bij de aangetroffen link tussen CBD en serotonine. Het onweerlegbare antistress-effect van CBD olie tegen stress zorgt voor verlaagde stressniveaus. Die hebben op hun beurt weer impact op de neurologische processen die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van depressies en angsten. Met cannabidiol krijg je een verdediger van formaat voor je gemoed en humeur. Door de verschillende toepassingen waarin het supplement verkrijgbaar is, kan je het daarnaast makkelijk meedragen en innemen wanneer de nood zich opdringt.

Shopping cart

You added CBD Softgel Capsules to your shopping cart

CBD Oil 5% 10ml
$ 20.34
Ga door met winkelen View cart