Privacyverklaring

Cbdax.nl is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en laat zich bij de behandeling van persoonlijke gegevens leiden door deze.

Cbdax.nl, draagt de toerekenbaarheid voor de implementatie en exploitatie van personalia evenals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CBDAX LLC

3400 Cottage way, Ste G2 #3393

Sacramento, California 95825

+31 85 12345678

Onze klantenservice is aangewezen binnen onze organisatie als dienstdoende data beschermer bij cbdax.nl. Deze zijn te bereiken via Contact Formulier.

Door ons in verwerking genomen personalia

Jouw persoonlijke data worden door cbdax.nl verwerkt, omdat jij diens service benut en/of omdat deze feiten zelf aan cbdax.nl door jou zijn verstrekt. Beneden een korte opsomming van de data die wij gebruiken:

 • Voor- en achternamen
 • Sekse
 • Adresinformatie
 • (Mobiele) telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Internet adres (IP)
 • Overige Locatie-informatiebronnen
 • Jouw activiteitsgegevens op deze website
 • Creditcard data

Ongewone en gevoelige persoonsdata die wij gebruiken

Onze website heeft geen aspiratie data te collectioneren van gasten en klanten die de 18 jaar nog niet gepasseerd zijn. Tenzij expliciete machtiging van ouders of voogden. Controle of een gast van de website volwassen is, is echter niet haalbaar. Wij adviseren ouders daarom betrokken te zijn bij de online bezigheden van jeugdigen, om gegevensverzameling over minderjarigen zonder goedkeuring van een ouder of voogd te vermijden. Mocht er overtuiging zijn dat wij zonder autorisatie non intentioneel informatie in welke zin daarbij van een minderjarige in ons bezit te hebben, neem dan onmiddellijk contact met ons op via E-mail, dan wissen wij deze informatie.

Op uitgangspunt van welke fundamenten en met welk doel wij persoonlijke data benutten

Cbdax.nl gebruikt jouw personalia voor de volgende doelen:

 • Afhandelingen van jouw betalingen
 • Verzending van circulaire en/of reclamefolders
 • Contact met je op te nemen (indien nodig) per e-mail of telefoongesprek om correcte assistentie te kunnen bieden
 • Informatie te verschaffen over wijzigingen van fabricaten en services
 • Om bestelde goederen bij je te bezorgen

Gepersonaliseerde, d.w.z. niet-geanonimiseerde, gegevens worden alleen verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief of bij het aanmaken van een gebruikersaccount.

De toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen kan op elk moment worden ingetrokken. Onderaan van elke nieuwsbrief staat een link om je uit te schrijven. Een gebruikersaccount kan ook te allen tijde zonder opgaaf van redenen uit onze webshop worden verwijderd.

Hoe lang bovenstaande voor ons beschikbaar blijft

Cbdax.nl stelt jouw verzamelde persoonlijke data niet langer in bewaring dan bindend noodzakelijk is om het streven waar te maken, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden de voorgeschreven wetgeving hiervoor aan.

Delen van data met derden

Cbdax.nl verkoopt jouw informatie niet aan derden en zal deze eniglijk verstrekken indien nodig. Uitvoering van onze overeenkomst of wettelijke verplichtingen zoals opleggingen door justitie en politie zijn hier voorbeelden van. Bedrijven die jouw data gebruiken namens ons, moeten overeenkomsten ondertekenen om een eenduidige grondslag van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw data te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij meenemen

Tijdens bezoek en/of gebruik van cbdax.nl hanteren wij 3 type cookies (functioneel, onderzoekend en tracering). Een cookie is een minuscule bestand op basis van tekst, welke bij een openingsbezoek aan deze webpagina wordt opgeslagen op jouw tablet, smartphone en/of computer. Cbdax.nl hanteert cookies met een werkzaamheid speciaal op basis van techniek. Deze dragen er zorg bij dat de pagina goed werkt, doordat ter illustratie voorkeursinstellingen van jou onthouden worden. Deze cookies benut jouw webapplicatie om de website goed te optimaliseren en vertonen. Verder plaatsen we cookies die jouw bezoekgedrag registreren, zodat we content en reclame op maat kunnen aanbieden. Bij jouw eerste visite aan onze website hebben wij je al kennis gegeven over deze cookies en hebben we je instemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetapplicatie instellingen te wijzigen, zodat deze geen cookies meer opslaat. Hiernaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je surf-applicatie wegnemen.

Maatregelen om wangebruik der gegevens te voorkomen

Cbdax.nl neemt de beschutting van jouw data zeer bezonnen en neemt de juiste stappen om verlies, illegale admissie, wangebruik, niet gewenst openbaarmaking en niet toegestane wijzigingen tegen te houden. Als jij enig idee hebt dat jouw data niet goed is beveiligd of er aanwijzingen zijn van overige zaken, zoals misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via Email.

Shopping cart

You added CBD Softgel Capsules to your shopping cart

CBD Oil 5% 10ml
$ 20.34
Ga door met winkelen View cart